Οι εκδότες μέσων ενημέρωσης… που μυρίστηκαν χρήμα σε Μπάκο, Καϋμενάκη, Εξάρχου και ανακάλυψαν ότι δεν υπάρχουν κορόιδα

Το παρασκήνιο των παζαριών και η καυτή αλήθεια των οικονομικών στοιχείων – Το iefimerida η μόνη επιχείρηση για την οποία έχει ενδιαφέρον ο όμιλος..

Κάθε ημέρα κι ένας υποψήφιος που θέλει να πουλήσει το μέσο ενημέρωσης που ελέγχει (κι αυτό σε κάποιες περιπτώσεις διερευνάται) στον όμιλο Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου.
Η διάθεση των επιχειρηματιών να επενδύσουν στα Μέσα Ενημέρωσης με κινήσεις όπως η εξαγορά του Action 24 άνοιξε την όρεξη σε ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης που θεώρησαν πως ήλθε η ώρα να «πιάσουν την καλή».
Μόνο που δεν κατάλαβαν ότι οι Μπάκος-Καϋμενάκης-Εξάρχου είναι επιχειρηματίες και όχι φιλανθρωπικό ίδρυμα για εκδότες-ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης που έχουν μάθει να ζουν με τα λεφτά των άλλων και αναζητούν τον επόμενο που θα αναλάβει τα χρέη του προηγούμενου συνεχίζοντας οι ίδιοι να διάγουν πολυτελή βίο ως managers της ανάγκης επιχειρηματιών να έχουν ή να θεωρούν πως έχουν υπό τον έλεγχό τους μέσο ή μέσα ενημέρωσης.
Το γεγονός ότι οι Μπάκος-Καϋμενάκης-Εξάρχου λειτουργούν με καθαρά επιχειρηματικά κριτήρια αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ουκ ολίγοι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης ήλθον είδον και τελικά απήλθον.

…διά χειρός Hλία Τσίπα

Τελευταίος που είδε τις προσδοκίες του να εξανεμίζονται είναι ο Χρήστος Μεμής ιδιοκτήτης του Protagon ο οποίος αποτιμούσε την εταιρία του στα επίπεδα των 1,8 με 2,2 εκ ευρώ με κέρδη χρήσης 2022, περίπου 26.000 ευρώ και τζίρο 911.000 ευρώ αλλά και δάνεια από τρίτους του βασικού μετόχου που έπρεπε να καλυφθούν.

Σημειωτέον ότι μόνο οι οφειλές της Protagon προς το δημόσιο (δηλαδή φόρους και ΦΠΑ) είναι δεκαπλάσια της κερδοφορίας της εταιρίας το 2022.
Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν λογικό και επόμενο να μην υπάρξει ποτέ συμφωνία.

Όπως ήταν λογικό να μην υπάρχει και κατάληξη στην πολύμηνη διαπραγμάτευση με το Πρώτο Θέμα όταν στο τέλος της ημέρας η πλευρά των τριών έφτασε να δεχτεί τις υπέρογκες απαιτήσεις (περί τα 45 εκ ευρώ) για τα οικονομικά δεδομένα της εταιρίας ώστε να καλυφθούν και οι απαιτήσεις των μετόχων που είχαν αποκτήσει τα κουρεμένα δάνεια.
Και η λογική προφανώς ήταν ότι το Πρώτο Θέμα αποτελεί ένα ισχυρό brand name που μπορεί να παράξει κερδοφορία στο μέλλον αλλά και να έχει ισχυρό ρόλο στην αγορά των Μέσων Ενημέρωσης.
Όμως όταν έφτασε η ώρα των λεπτομερειών τα δεδομένα άρχισαν να αλλάζουν.

Και οι λεπτομέρειες αφορούσαν πως θα διοικείτο η εταιρία την επόμενη ημέρα με τον Τάσο Καραμήτσο να επιθυμεί να έχει το μοναδικό αποκλειστικό λόγο και τους ενδιαφερόμενους να επιθυμούν να έχουν παρουσία και έλεγχο της διαχείρισης της εταιρίας χωρίς να θίγεται η δημοσιογραφική λειτουργία.
Έτσι κάπως ναυάγησε η εξαγορά και οι δρόμοι των δύο χώρισαν σε φιλικούς τόνους μιας και δεν βρήκαν το τελικό σημείο επαφής που θα μπορούσε να κάνει μια συμφωνία επικερδή για όλες τις πλευρές.
Σημειώνεται ότι για το 2022 το Πρώτο Θέμα δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις λόγω της παράτασης που έδωσε το ΥΠΑΝ στις εταιρίες μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.

Τα οικονομικά στοιχεία του 2021 ωστόσο δείχνουν μια διόλου ευχάριστη κατάσταση καθώς ο ορκωτός μεταξύ άλλων αναφέρει πως «Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις», απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ποσού ευρώ 18,02 εκ., οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
Με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρειών αυτών και κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης της αξίας κτήσης αυτών των μετοχών ποσού ευρώ 8,19 εκ., με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά ευρώ 423 χιλ. και ευρώ 7,76 εκ. αντίστοιχα»

Ταυτόχρονα εφιστά την προσοχή για το γεγονός ότι «η Εταιρεία την 31/12/2021 είχε σωρευμένες ζημίες που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 408 χιλ. και ότι κατά την ημερομηνία αυτή οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, λαμβανομένου υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις μας, υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ευρώ 3,45 εκ». και η εταιρία έχει ουσιώδη αβεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί.
Βέβαια αυτά τα οικονομικά στοιχεία αναμένεται να έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά λόγω των τακτοποιήσεων των δανείων.
Μετά το Πρώτο Θέμα σειρά πήρε ο όμιλος Μάρη που οι πληροφορίες εδώ και καιρό τον ήθελαν να αναζητεί αγοραστή για τα ΜΜΕ που έχει.
Οι όποιες συζητήσεις δεν κράτησαν πολύ γιατί οι επιχειρηματίες δεν είναι διατεθειμένοι να ικανοποιούν υπέρογκες απαιτήσεις ειδικά για έναν όμιλο που παρουσιάζει συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις τα τελευταία χρόνια.
Το 2021 που έχουν δημοσιευτεί οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις η 24 Media Συμμετοχών εμφανίζει ζημίες 1,2 εκ ευρώ και το 2020 οι ζημίες ήταν 3,4 εκ ευρώ.
Βέβαια η καθαρή θέση στα τέλη του 2021 ξεπερνούσε τα 10 εκ ευρώ λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε για κεφαλαιακή ενίσχυση των θυγατρικών με το ερώτημα κατά πόσο απεικονίζουν την αξία των θυγατρικών να πλανάται.

Στις παραπάνω εταιρίες προφανώς υπάρχουν και άλλες που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας γιατί προφανώς δεν έγινε καν συζήτηση για τη διάθεση των ιδιοκτητών να πουλήσουν.
Ιδιοκτητών που όπως φαίνεται στην πλειοψηφία τους δεν φροντίζουν να εξυγιάνουν τις ίδιες τις εταιρίες τους αλλά αναζητούν να το κάνουν άλλοι για λογαριασμό τους ενώ την ίδια στιγμή απολαμβάνουν τα οφέλη και τα προνόμια του να εμφανίζονται ως παράγοντες των media και της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου.

Η μόνη εταιρία πάντως που πραγματικά γίνεται συζήτηση για να αποκτηθεί από τον όμιλο Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου είναι αυτή του Χρήστου Ράπτη που ελέγχει το iefimerida.gr και άλλες ιστοσελίδες μικρότερης εμβέλειας. Και αυτό γιατί πρόκειται για μια υγιή εταιρία με σημαντική κερδοφορία η NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS το 2022 είχε κύκλο εργασιών 3.885.490,24 € έναντι 3.576.908,47 € στο έτος 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 8,63%.
Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 823 χιλιάδες ευρώ από 704 χιλιάδες ευρώ το 2021. Το ταμείο της εταιρίας στο τέλος του 2022 ήταν 650 χιλιάδες ευρώ ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων ήταν 2 εκ ευρώ εκ των εκ των οποίων 800 χιλιάδες αφορούν σε υποχρεώσεις σε τρίτους.
Κατά πληροφορίες οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ένα τίμημα της τάξεως των 9 εκ ευρώ χωρίς η συμφωνία να θεωρείται δεδομένη αν και το κλίμα τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι θετικό.

www.bankingnews.gr

Τα Tsipas Blog παρασκήνια είναι δια χειρός Ηλία Τσίπα... είναι πάντα ενυπόγραφα!
Όσα άρθρα δε φέρουν το σκίτσο με την υπογραφή μου, αναρτώνται από την δημοσιογραφική ομάδα του blog ή υπογράφονται από τον συντάκτη τους.