Απευθείας ανάθεση… χωρίς τσίπα! Έδωσαν 1.000.000 ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στη Εύβοια στην εταιρεία Εren Ελλάς με έδρα το Λουξεμβούργο, που είναι θυγατρική της εταιρείας Eren Groupe S.A. που βάζει ανεμογεννήτριες στην περιοχή!

Σε εταιρεία κατασκευής ανεμογεννητριών παραδίδει η κυβέρνηση την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων σε καμένες περιοχές της Εύβοιας. Συγκεκριμένα, ανάδοχος για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής» στην περιοχή της Λίμνης Εύβοιας, είναι η εταιρεία της εταιρεία Εren Ελλάς. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους 992.222 ευρώ.

Η εταιρεία, όπως συστήνεται μέσω της ιστοσελίδας της, «ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα. Διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό εν λειτουργία έργων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 156,90 MW, και είναι θυγατρική της Eren Renewable Energy S.A., η οποία ανήκει στον Όμιλο Eren Groupe S.A. η οποία τοποθετεί ανεμογεννήτριες μεταξύ άλλων και στην περιοχή αυτή.

edolio5

…διά χειρός Hλία Τσίπα

Τα Tsipas Blog παρασκήνια είναι δια χειρός Ηλία Τσίπα... είναι πάντα ενυπόγραφα!
Όσα άρθρα δε φέρουν το σκίτσο με την υπογραφή μου, αναρτώνται από την δημοσιογραφική ομάδα του blog ή υπογράφονται από τον συντάκτη τους.