Ποιος αναλαμβάνει το ιστορικό κτήριο στο πρώην Στρατόπεδο Π. Μελά;

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

Στις 10/01/2023 υπεγράφη η σύμβαση για το project “Αποκατάστασης κτηρίου στρατωνισμού” του πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες, ενώ ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.-ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. ανάμεσα σε 8 προσφορές που υποβλήθηκαν για το έργο. Η εταιρεία ανέλαβε το έργο με προσφορά στα 4 εκατ. ευρώ (4,96 εκατ. αξία με ΦΠΑ).

Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5,15 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 6,38 εκατ.). Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑ.

…διά χειρός Hλία Τσίπα

Ταυτότητα έργου

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή του κτηρίου στρατωνισμού Α2 στον χώρο του πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά. Πρόκειται για κτήριο με βασικές διαστάσεις 150Χ11 μέτρα. Το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί μεμονωμένα, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., ως προς το κέλυφος, ως «μνημείο», που αποτελείται από περιμετρική πέτρινη τοιχοποιία πάχους 70 εκ. στο ισόγειο και 60 εκ. στο όροφο. Εσωτερικά ο αρχικός ξύλινος κατασκευαστικός σκελετός του, έχει αντικατασταθεί σε μεταγενέστερη φάση (μεσοπόλεμος) από πλάκες και υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ξύλινη στέγη είναι και αυτή μεταγενέστερης φάσης.

Οι παρεμβάσεις που γίνονται στο έργο είναι οι καθαιρέσεις του υφιστάμενου σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και όλων των ασύμβατων μεταγενέστερων παρεμβάσεων ώστε να αποκαλυφθεί το διατηρητέο κέλυφος του κτηρίου. Η αποκατάσταση θα γίνει με έναν κατασκευαστικό σκελετό με δύο σειρές υποστυλωμάτων που τρέχουν κατά μήκος του κτιρίου πάνω στις λίθινες βάσεις στις οποίες στηρίζονταν τα ξύλινα υποστυλώματα της αρχικής μορφής και τυπολογίας του κτίσματος, οι οποίες αποτέλεσαν ευρήματα των διερευνητικών τομών που πραγματοποιήθηκαν.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, τις επεμβάσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και τη νέα χρήση και τις προτάσεις που αναδεικνύουν το ιστορικό κτίριο σε σχέση με το Μητροπολιτικό Πάρκο Π. Μελά, στο οποίο θα μεταστεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά ενώ ένα τμήμα του θα φιλοξενήσει εκθεσιακό χώρο. Κατασκευάζονται νέα πατώματα από βιομηχανικό δάπεδο στο ισόγειο και δομική ξυλεία στον όροφο, αντικαθίσταται η ξύλινη στέγη του κτηρίου, αντικαθίστανται όλα τα ξύλινα κουφώματα του κτηρίου με νέα ξύλινα κουφώματα και τοποθετούνται όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ώστε να στεγασθούν οι νέες υπηρεσίες.

Τέλος στο κτήριο ανακατασκευάζονται τα επιχρίσματα και τα διακοσμητικά στοιχεία των εξωτερικών όψεων και διαμορφώνεται ο περιβάλλων χώρος περιμετρικά του κτηρίου.

-banks.com.gr

Τα Tsipas Blog παρασκήνια είναι δια χειρός Ηλία Τσίπα... είναι πάντα ενυπόγραφα!
Όσα άρθρα δε φέρουν το σκίτσο με την υπογραφή μου, αναρτώνται από την δημοσιογραφική ομάδα του blog ή υπογράφονται από τον συντάκτη τους.