Καζίνο Ρίου, πάλι τα ίδια

Ενάμιση μήνα, τόσο κράτησε η χαρά στο καζίνο του Ρίου. Ενάμιση μήνα μόνο που άνοιξε, που επέστρεψε. Στο διάστημα αυτό, είναι πολλά που έπαιξαν στο παρασκήνιο και που δεν τα ξέρετε. Πολύ άσχημα πράγματα που μας θυμίζουν πως το μεγαλύτερο καρκίνωμα της διαχρονικής Ελλάδας, είναι ο συνδικαλισμός. Και να σκεφτεί κανείς πως η πρόταση της Glafka Capital ήταν τόσο καλή. Άμεση καταβολή 800.000 ευρώ, για την πλήρη πληρωμή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους.

Και έρχεται η απόρριψη, από το Πρωτοδικείο Πατρών, της αίτησης λήψης μέτρων προσωρινής δικαστικής προστασίας επί μελλοντικών απαιτήσεων. Η αίτηση, την οποία είχε καταθέσει η διοίκηση της επενδυτικής εταιρείας, ύστερα από τη μη επικύρωση του σχεδίου εξυγίανσης, δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο με κύρια παρέμβαση των εργαζομένων, του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

…διά χειρός Hλία Τσίπα

Τι θέλετε να γίνει ύστερα από αυτή την εξέλιξη;

  • Μονόδρομο αποτελεί η δίμηνη αναστολή λειτουργίας του καζίνο Ρίου.
  • Οι εργαζόμενοι θα χάσουν αξιώσεις της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ, των οποίων το ύψος είναι πολλαπλάσιο για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Υπάρχει και χειρότερο. Η Glafka Capital αποσύρει το ενδιαφέρον της, το οποίο έχει μηδενική αξία σε περίπτωση ρευστοποίησης.

Τα Tsipas Blog παρασκήνια είναι δια χειρός Ηλία Τσίπα... είναι πάντα ενυπόγραφα!
Όσα άρθρα δε φέρουν το σκίτσο με την υπογραφή μου, αναρτώνται από την δημοσιογραφική ομάδα του blog ή υπογράφονται από τον συντάκτη τους.