Επένδυση… 5 αστέρων από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στου Ψυρρή

Επένδυση… 5 αστέρων από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στου Ψυρρή

Πράσινο φως άναψε η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού στη μελέτη ανέγερσης τριωρόφου ξενοδοχείου 5* με υπόγειο, ιδιοκτησίας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».

Το οικόπεδο-φιλέτο βρίσκεται επί των οδών Αγαθάρχου και Λ. Νίκα στο κέντρο της Αθήνας.

…διά χειρός Hλία Τσίπα

Όπως αναφέρεται στην απόφαση:

Την έγκριση μελέτης ανέγερσης τριωρόφου ξενοδοχείου 5* με υπόγειο, σε οικόπεδο επί των οδών Αγαθάρχου και Λ. Νίκα (Ο.Τ.65086), φερόμενης ιδιοκτησίας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» που βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον μνημείων, στην περιοχή Ψυρρή, του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα της πρότασης η οποία συνδυάζει επιφάνειες με εμφανές σκυρόδεμα στις εσωτερικές όψεις (ακαλύπτους) και τις μεσοτοιχίες, με επενδύσεις από οξειδωμένο σίδηρο στις οδούς Αγαθάρχου και Λουκά Νίκα, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον χρωματικά όγκο που εναρμονίζεται με τα παρακείμενα μνημεία.

Οι μελετητές, αφού συμπληρώσουν τις μελέτες σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, οφείλουν να προσκομίσουν τρεις (3) σειρές προς έλεγχο και θεώρηση στη Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων (Γ ́ Σεπτεμβρίου 42 και Πολυτεχνείου, 104 33, Αθήνα, τηλ. Γραμματείας: 210/52.19.000).

Η Απόφαση αυτή δεν αντικαθιστά άλλη τυχόν απαιτούμενη έγκριση ή άδεια από άλλη αρμόδια Αρχή, ούτε αποτελεί αναγνώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αφορά δε στις διατάξεις του ν. 3028/2002 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι ισχύουσες πολεοδομικές, κτιριοδομικές, περιβαλλοντικές ή άλλες διατάξεις.

Οι κατασκευές που δεν εκτελούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, επιφέρουν την εκ του νόμου ακυρότητα αυτής, καθώς και την επιβολή διακοπής ή και καθαίρεσης οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής.

Ο ιδιοκτήτης και οι επιβλέποντες μηχανικοί είναι υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων πριν την έναρξη των εργασιών.

-banks.com.gr

Τα Tsipas Blog παρασκήνια είναι δια χειρός Ηλία Τσίπα... είναι πάντα ενυπόγραφα!
Όσα άρθρα δε φέρουν το σκίτσο με την υπογραφή μου, αναρτώνται από την δημοσιογραφική ομάδα του blog ή υπογράφονται από τον συντάκτη τους.