Αυτό το κανάλι αγοράζει ο Μελλισανίδης που θα «τρέξει» ο γιος του Γιώργος! Έδωσε 3,7 εκατ. ευρώ με την μεσολάβηση του δικηγορικού γραφείου Σαγιά και θα το στεγάσει στα γραφεία του ομίλου του στον Πειραιά

Στην αγορά περιφερειακού καναλιού προχώρησε ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ο επιχειρηματίας ολοκλήρωσε τις συζητήσεις με τους ιδιοκτήτες του Smile TV και του Rise TV όπως και με το ΑΡΤ οι οποίες οδηγήθηκαν σε ναυάγιο και κατέληξε τελικά στο High Channel της Ραδιοτηλεοπτικής Αττικής με ιδιοκτήτες μεταξύ άλλων τους Κώστα Χούντα (25%) και Βασίλη Καράμπελα (25%). Οι άλλες συμμετοχές είναι διασκορπισμένες σε μέλη των 2 προηγούμενων οικογενειών. 

Η διαδικασία βρίσκεται στο due diligence για την εξαγορά του καναλιού αντί 3,7 εκατ. ευρώ μέσω του δικηγορικού γραφείου Σαγιάς και Συνεργάτες.

…διά χειρός Hλία Τσίπα

Η αγοροπωλησία θεωρείτο πλέον ότι έχει ολοκληρωθεί! Σύμφωνα με τα στοιχεία που πήρε ο Μελλισανίδης από το HIGH CHANNEL 

Το κανάλι λειτουργεί από το 1989 ενώ ο κύκλος εργασιών της χρήσης του 2022 ανήλθε σε 318.110,56€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 100.578,58€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης -100.578,58€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€ όπως και ο δανεισμός. 

Σήμερα ο σταθμός αυτός έχει μηδενική ακροαματικότητα και θα ενταχθεί στον όμιλο της Ναυτεμπορικής που τρέχει ο γιος του Γιώργος και τα στούντιο θα διαμορφωθούν στο κεντρικό κτήριο του ομίλου των Ναυτιλιακών εταιρειών Μελλισανίδη στο κέντρο του Πειραιά.

πηγή

Τα Tsipas Blog παρασκήνια είναι δια χειρός Ηλία Τσίπα... είναι πάντα ενυπόγραφα!
Όσα άρθρα δε φέρουν το σκίτσο με την υπογραφή μου, αναρτώνται από την δημοσιογραφική ομάδα του blog ή υπογράφονται από τον συντάκτη τους.