Σημάδια

Ξεκαθαρίζω. Δεν είναι κάτι το σίγουρο, το επίσημο, το ανακοινώσιμο.

Απλώς μεταφέρω τι δείχνουν τα μικρά σημάδια

…διά χειρός Hλία Τσίπα

Τι ;

Ο Μαζωνάκης θα επιστρέψει στον Γιάννη Τσακουμάκο. Σε αυτόν τον έμπειρο και δυνατό επιχειρηματία, που έχει το Κέντρο Αθηνών.

Τα Tsipas Blog παρασκήνια είναι δια χειρός Ηλία Τσίπα... είναι πάντα ενυπόγραφα!
Όσα άρθρα δε φέρουν το σκίτσο με την υπογραφή μου, αναρτώνται από την δημοσιογραφική ομάδα του blog ή υπογράφονται από τον συντάκτη τους.